top of page

Det här trodde du inte...

Förslag, arbeten och arkiv

Rastplats och parkering vid väg 84

Branding Campaign

Den totala köpkraften i Dellenbygden är 1 miljard!

Arkiv - här samlar vi det vi och andra gjort

Så att vi kan dra nytta av det som redan gjorts

Minnesanteckningar från Byarådets möten

Exhibition Design

Hej!

Delsbo byaråd är en ideell förening som arbetar för att Delsbo och Dellenbygden får ökad tillväxt, fler invånare och fler  företag/arbetstillfällen. Vi vill göra det genom att göra Delsbo till ”Sveriges roligaste bygd all leva och verka i.

Små som stora insatser bär framåt. Är du engagerad och vill vara med eller hjälpa till så är du välkommen! Privatpersoner, företag och föreningar kan bli medlemmar. Det är ingen medlemsavgift.

 Vi i Delsbo Byaråd vill göra jobbet!

Men vi måste arbeta på nya sätt och hitta bra samarbetsformer mellan ideella, det offentliga och företagen →

Följ oss på Facebook

Minnesanteckningar från Byarådets möten

DEN TOTALA KÖPKRAFTEN I DELLENBYGDEN ÄR 1 MILJAR

I mars 2019 blev vår lokalekonomiska analys klar. Resultatet överträffade våra förväntningar. 

Den totala köpkraften i Dellenbygden är 1 miljard!
Vi röjer så vårt vackra landskap kommer fram

Vill du också vara med och röja? 

Rastplats och parkering vid väg 84

Första steget mot bra service och en plats för besökare att landa på är klara. Bilar kan nu parkera på platsen. Men vi vill mer. 

Förslag, arbeten och arkiv

Arkiv - leta det du söker här

Hitta redan genomföra arbeten, yttranden och studier i arkivet

Minnesanteckningar från byarådets möten

201? - 2021

BID Delsbo

ÄR DET FINT, BRA OCH ENKELT?

Under 2022 startar vi ett arbetet med platsen, varumärke, tillgänglighet, utbud och trygghet i Delsbo. Det är ett samarbete mellan kommunen, näringslivet och ideella verksamheter. 

bottom of page