top of page

Det här trodde du inte...

2 maj i Delsbo

Representanter för en föreningar, företag, fastighetsägare eller annan organisation hälsas varmt välkomna till årets kanske viktigaste möte om Delsbos framtid: Vi informerar om BID-projektet i Delsbo och tar beslut om vi ska genomföra det

Hösten 2022 i Delsbo

Vi gör en vandring tillsammans och tittar på vad vi vill göra. 

Vi väljer själv fokus och hur mycket vi vill göra

BID-modellen har fem fokusområden:

PLATSEN handlar om frågor kring funktion, utseende och utformning.

VARUMÄRKET handlar om frågor kring identitet, profil, image och positionering.

UTBUD handlar om frågor kring aktiviteter, upplevelser och service.

TILLGÄNGLIGHET handlar om frågor kring förflyttning, framkomlighet & kommunikation.

TRYGGHET handlar om frågor kring rent & snyggt, tryggt & säkert.

Film med frågor

 • Vi har i första hand tittat på formen, konstruktionen får utvecklas i nästa steg tillsammans med producent. 

 • Material –metall och/eller trä istommen. Trä som ytskikt. Någon tålig behandling som är enkel att underhålla och klotterbehandla. 

 • Vi tror på att placera scenen I mitten på torget och att portalen hamnar mitt framför vid ingången I mitten på torget

 • Vi skulle vilja rusta upp och använda befitligt informationsskylt till anslagstavla i väntan på en framtida anslagstavla. 

ANSLAGSTAVLA #1

 • Ny lack

 • Utskuren plåt på toppen – Texten skulle kunna var i koppar ellerfolierad/målad 

 • Skiva i ett material som går att häfta upp affischer på

 • Nya plank på ”lutbänkarna” med målat eller inbränt mönster på, ny lack på stolparna 

SITTYTOR PÅ MUREN

 • Målade ribbor i trä

SCEN

 • Kapad åttakantig botten

 • Huslik topp

PORTAL

 • Rund portal

SITTYTOR

 • Sittytor runt träd

Ett arbetssätt som fungerar

BID-modellen är ett sätt att med våra egna och andras ögon se vad vi kan och borde göra, att strukturera och prioritera vad vi ska göra och att hitta sätt att genomföra det tillsammans. Vi tittar på platsen, varumärket, utbudet, tillgängligheten och tryggheten. Vi delar upp det i lagom bitar, stärker varandra, hjälps åt, genomför saker och skapar leenden på människors läppar. I Delsbo.

Projektet genomförs med projektstöd från Leader Utveckling Hälsingebygden. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling. Metoden används i hela EU och grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av de som bor och verkar i ett område. Varje leaderområde har en lokal utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området.

 

Under 2023 gjordes en enkätundersökning där det fanns möjlighet att svara på ett antal frågor kopplade mot BID-projektet. 279 personer har svarat på enkäten. Klicka på länken här nedan för att ta del av enkäten.on

Vill  du vara med och forma framtidens Delsbo?

Vi som bjuder in

Varför pratar vi om leenden?

Leendet är steget mot mer kul, mer snällhet, mer besök, mer återbesök, mer hemflytt, mer inflyttning, mer fritidsgrejer, mer affärer. Mer av allt!

Leenden kan vi skapa till exempel genom att göra fint, göra det lätt att hitta, ha bra service, berätta roliga saker med mera. Fråga dig själv när du är osäker, får den här platsen, skylten, tjänsten eller vyn mig att... le? 

Vi väljer själva fokus.

Och hur mycket vi vill göra. 

Kommande aktivitet
PLATSEN 

handlar om frågor kring funktion, utseende och utformning.

VARUMÄRKET 

handlar om frågor kring identitet, profil, image och positionering.

UTBUD

handlar om frågor kring aktiviteter, upplevelser och service.

TILLGÄNGLIGHET

handlar om frågor kring förflyttning, framkomlighet & kommunikation.

TRYGGHET

handlar om frågor kring rent & snyggt, tryggt & säkert.

Genomförda aktiviteter

Uppföljning och presentation av de arbeten fokusgrupperna har gjort. Under mötet presenterades många intressanta och roliga idéer för vår fina bygd.

Möte med fokusgrupper 22 maj 2023
Steg 2 i BID
Platsvandring och workshop 14 sep 2022

Platsvandring kl 16-17:30

Vi samlas på torget vid Informationstavlan. Vi fokuserar i första hand på område 1(Storgatan) och 3(Edevägen). Om vi hinner så går vi även område 2 (Köpmangatan).

Workshop på Folkets Hus kl 18-20.30

Kommunen bjuder på fika.

Vi träffas på Delsbo Torg
Områden
Steg 1 i BID
Introduktion 2 maj 2022

Representanter för en förening, ett företag, fastighetsägare eller annan organisation hälsas varmt välkomna till årets kanske viktigaste möte om Delsbos framtid:

 • Representanter från Svenska Stadskärnor kommer beskriva hur ett BID projekt går till

 • Vi som är närvarande kommer sedan ta beslut om vi vill genomföra ett sådant projekt i Delsbo

 • Om svaret är JA (vilket vi hoppas och tror) utser vi en samordningsgrupp som kommer leda arbetet

Möte med fokusgrupper 13 mars 2023

Styrgruppen hade möte 2 feb om ”Ett levande Torg” och en dialog med Stefan Barenfeldt för att upprätta en ansökan om bidrag för att delfinansiera det vi göra.

Möte med fokusgrupper 14 dec 2022

Alla grupper har jobbat var för sig och presenterade under kvällen för varandra. Under mötet började fokusgrupperna upprätta listor på vad som kan göras på kort och lång sikt. Mötet bestämde att första projektet är "Ett levande Torg". 

BID är en beprövad metod

BID står för Business Improvement District vilket vill säga en affärsutvecklingsmodell inom ett avgränsat område. En professionell och strukturerad samverkansmodell som är framtagen av Sveriges branschorganisation Svenska Stadskärnor (för mer information se www.svenskastadskarnor.se). Denna modell är anpassad för Sverige och den är både väl beprövad och den fungerar. Läs mer här>>

Mikael Löthstam
Kommunstyrelsens ordförande
Hudiksvalls kommun

Mats Svensson
Ordförande
Delsbo Byaråd

Christer Andersson
Delsbo IF

Mats Fogelqvist
Farmhouse Delsbo

Lars Gustavsson
Dellenbanans Vänner

Kommunen, företag och ideella arbetar tillsammans

BID står för Business Improvement District och innebär att kommunen, näringsliv och ideella verksamheter i Delsbo samverkar för att göra ett geografiskt avgränsat område attraktivare. Flera liknande projekt pågår just nu i vår närhet, bland annat i Hudiksvall och Näsviken. Det är därför ett utmärkt tillfälle för oss att ta vara på de goda erfarenheter som redan finns och göra något riktigt bra för Delsbo.

Kolla in Gladare Hudik (BID) >>

Kolla in Näsviken (BID) >>

De 7 stegen i BID
 1. Introduktion och inspiration (2 maj 2022)

 2. Kickstart och workshop, platsvandring i Delsbo (14 sep 2022)

 3. Studiebesök & coachning av nulägesanalys

 4. Introduktion Affärsplan, praktiskt "case"/aktivitet

 5. Coachning av affärsplan

 6. Resultat av affärsplan, "case"

 7. Diplomering och slutrapport av resultatet

Vill du vara med i vårt gemensamma 
BID-utvecklingsarbete?
Att göra torget i Delsbo till en mer levande mötesplats

Konceptuell illustration

Illustratör: Marina Kaleva

Projektet består av två delar. Ena delen handlar det om att utveckla torget i Delsbo till en mer levande och funktionell plats året om.

Den andra delen handlar om att skapa Visit Dellenbygden - ett årshjul som ska fungera som en digital plattform för att bättre synliggöra alla evenemang och aktiviteter i Dellenbygden.

Tanken är att ett mer funktionellt torg kommer att möjliggöra fler aktiviteter och evenemang.

Var med och bidra till att skapa en plats att vilja besöka, uppleva, känna sig trygg på och stolt över. För våra medborgare och för våra besökare. Detta är en resa som hela tiden utvecklas. 

Tillsammans jobbar vi för hela Dellenbygden i SAMVERKAN mellan offentliga och privata aktörer. 

Medverkan bygger helt på frivillig basis och handlar om att vara med i det fokusområde man brinner mest för.

Här ser ni de områden vi jobbar med, där torget är en del av detta.

BID modellen:

BID står för Business Improvement District och betyder att man jobbar med affärsmässig platsutveckling inom ett eller flera avgränsade områden. Det är en modell som Svenska Stadskärnor, sveriges branschorganisation tagit fram för medelstora städer och mindre orter.

Projektdeltagarna delas in i olika fokusgrupper:

Varumärket, fastighetsägargruppen, platsen, utbud, rent/snyggt och säkert, tillgänglighet

Delsbo Camping

Delsbo Badhus

Björkparken

Sateliter

Storgatan (väg 84)

Köpmangatan

Edevägen (väg 305) med torget

Områden
Varmt välkommen att höra av dig/er till utvecklingsarbetets samordnare Pernilla Eriksson på sunnansjo1@hotmail.com

Ett levande torg

bottom of page