top of page

Det här trodde du inte...

Kanske kan våra erfarenheter vara till hjälp
  • Många av åtgärderna går ihop ekonomiskt. Det går att få ner kostnaderna om flera markägare samordnar sina åtgärder.​

Vi har sett att:
  • Det är viktigt att i förhand tänka på hur man skall undvika att det växer igen efter röjning. Efter avverkningen finns det mycket livskraft i stubbarna. På en sommar kan stubbskotten bli 2 meter långa.

  • Alla markägare tänker på olika sätt. En del är vill inte röja och det måste man respektera. Träd är ofta förknippade med mycket känslor. Men vi har sett att efteråt uppskattar i princip alla att landskapet blivit mer öppet.

  • Det finns teknik och det finns intresserade entreprenörer.

Vi röjer för att bättre se vårt vackra Delsbo

Delsbo Byaråd har genomfört två LONA-projekt för att öppna upp och snygga till i Delsbo. Projekten har handlat om att återställa det öppna landskapet och att till viss del nyskapa öppna vyer. Öppet landskap är motsatsen till igenväxande åkrar, ängar och kulturmark som med tiden växer igen helt och blir skog.

Projekten har också först i liten skala genomfört röjardagar, med början i Ava, för att detta sedan blivit ett återkommande evenemang där ca 15 byar röjer. Det här är ett väldigt viktigt resultat i med potential att sprida sig till många fler byar.

Läs mer >>

Hör av er!

Kjell Svensson, 070-340 63 64
Bengt Olskims, 070 - 530 64 55
Erik Persson, 070 - 886 12 70
Magnus Gustavsson, 070-317 34 35
Jörgen Westerlund, 070 - 338 53 77

Delsbo Byaråds grupp för öppet landskap:

Vi kommer att jobba på i den takt vi har möjlighet och vi drömmer om att varje by hakar på och kör egna projekt. Kontakta oss gärna så delar vi erfarenheter och byter tips. Det finns även en del ekonomiskt stöd att söka.

Några alternativ för att hålla marken öppen:
Röjning

På många ställen är röjning det enda alternativet. Efter en avverkning finns det mycket livskraft i stubbarna och det kommer direkt uppslag från avverkade lövträd. Om man röjer regelbundet så avtar livskraften och till slut har gräset kanske tagit över. På vissa marker kommer det alltid att komma uppslag även om det inte blir lika kraftigt som direkt efter avverkningen. Ett sätt att klara detta kan vara att ordna gemensamma röjardagar som kanske även kombineras med en trivsam lunch.

Bete

Bete är på många sätt ett överlägset sätt att underhålla det öppna landskapet. Djuren plockar löven från buskarna och livskraften försvinner snabbt. Det krävs dock en inledande insats att ordna med stängsel för att komma igång. Ett rejält byggt stängsel är en investering som betalar sig i längden. Djuren rymmer inte och det krävs mindre underhåll. Får eller getter är effektiva landskapsvårdare men kräver bättre stängsel. Nötboskap och hästar trampar sönder stubbar och buskar på ett bra sätt.
Dessa kräver inte lika noggranna stängsel som de mindre djuren. Om fina stängsel finns så är ”tröskeln mindre för att komma igång med bete” – då kan det finnas intresserade djurhållare. Läs mer om detta i särskild litteratur.

Gräva bort stubbar i till exempel diken

Detta kan vara ett effektivt sätt att undvika att stubbskott kommer efter röjning. Med rött skötsel så återskapas därefter snart en grässvål i diket. Diken som får växa igen leder så småningom till att marken närmast diket blir blötare, mer svårbrukad och ger lägre avkastning.

Bränna

Det kan finnas olika anledningar till att en mark ej brukas längre. Det kan t.ex. bero på att markägaren under en tid helt inte hade möjlighet att sköta sin åkermark. Genom att investera i stubbfräsning eller dikning kanske åkermarken kan återtas i aktivt brukande. På detta sätt kan du undvika besväret med röjning eller stängsel.

Bruka marken (jordbruk)

Detta är en effektiv och gammal metod att hålla landskapet öppet. För många är det en naturlig sak att bränna gräs på våren. För andra är det mer otäckt. Tänk på spridningsrisken och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder!

bottom of page