top of page

· Rolf Bogatir · Madeleine Grahn · Lars Forss · Lars Gustavsson

Vi bygger delsbo.org tillsammans!

Delsbo och Dellenbygden behöver en snygg webbsida. Vi (Madeleine, Lars & Lars) vill göra jobbet! Hjälp till som företag, förening eller privatperson. Ett litet bidrag från många räcker för att driva www.delsbo.org vidare. Som företag och förening köper ni annonsplats och exponeras med länkad logotyp på denna sida. Nivåerna är guld 10 000 kr, silver 5000 kr och brons 1000 kr. Som privatperson ger du en gåva på det belopp du vill. Alla bidrag är bra bidrag! Använd Delsbo Byaråds bankgironummer 672-2003 eller Swishnummer 123 629 7543 för insättning. Vi kommer vartefter att kontakta företag och föreningar. Om vi missar er - kontakta oss på hej@delsbo.org. Tack!

GULD

SILVER

BRONS

PRIVATPERSONER

bottom of page