Det här trodde du inte...

← Tillbaka till startsidan delsbo.org

 

Vår vision är en folkökning med 1000
personer till 2030 i Dellenbygden

Delsbo vinner

Delsbo - Sveriges roligaste bygd att leva och verka i

Delsbo är magiskt och vackert. Vi är kända i Sverige. Vi har en spännande blandning på folk. Dellbor tycker om Delsbo. Många som inte bor här fantiserar om att bo här. Vi har många föreningar och mycket kultur och idrott. Vi har företag och driftiga människor. Vi har butiker, service, skola och vård på orten. Vi ligger nära men lagom långt ifrån Hudiksvall, Ljusdal och Järvsö med en exploderande besöksnäring. Framtiden är ljus men vi har ett jobb att göra.

Hudiksvalls kommuns vision innebär folkökning i Dellenbygden

UTDRAG ur protokollet:
Sid 12, Kommunfullmäktige 2017-05-29
§ 79 Dnr 2016-000384 - 001

Revidering av kommunens vision 2020-2050

Kommunfullmäktige beslutar
- att justera kommunens vision från”Sveriges bästa kommun att leva och verka i 2020” till ”Sveriges bästa kommun att leva och verka i
- med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050.

 

 

 

"Hudiksvalls kommuns vision innebär en ökning med 3000 på landsbygden. Det är rimligt att 1000 av dessa bosätter sig i Dellenbygden".

Delsbo Byaråd

 

 

”Ska vi lyckas måste vi arbeta på nya sätt”

”Befolkningen i Dellenbygden har legat mer eller mindre konstant de senaste 30 åren. Ska vi kunna uppnå kommunens vision måste vi göra mer saker och göra annorlunda än vad vi gjort hittills. Företagen, kommunen, ideella och föreningarna måste alla kliva fram och ge varandra draghjälp - samtidigt. Vi ser fram emot ett nära samarbete och givande samarbete.”

Mats Svensson, Ordförande Delsbo Byaråd

Det går inte stå och avvakta.
Det blir för jobbigt för de som gör arbetet.

När vi engagerar oss med tid och pengar vill vi alla vara säkra på att det leder till resultat. Avvakta inte för att se om det lyckas. Säg att ni vill tidigt och hjälp det att lyckas. När många säger ”vi vill” börjar vi tro att det kommer att lyckas och många börjar bidra.

Konkretisering leder till handling

Idé →  Konkretisering → Problemlösning → Genomförande

Konkretisering är att bestämma vad som ska göras, varför det ska göras, hur det ska se ut, var det ska stå, vad det kostar, när det ska vara klart och vilka som ska göra det. Med det tydligt är det mycket lättare att ta beslut och göra prioriteringar. Fler ansluter när de ser planen. Idag är för många saker för luddiga. Vi måste konkretisera!

 

Holkarna blev till för de fanns på bild. Bilder gör att vi börjar prata om hur vi ska lösa det istället för om vad vi ska göra.

 

Våra resurser är pengar, tid och energi. Har vi råd att bara jobba ideellt för Delsbo?

Vi spar pengar men vi slösar tid och energi.

Vi tror att en kombination av avlönat och ideellt arbete är det som ger mest resultat och genererar mest pengar tillbaka till bygden. Framgång föder framgång. Men det får inte ta för lång tid mellan framgångarna. Enbart ideellt arbete drar ut på tiden.

 

Skapa kontinuitet - Skynda långsamt

Ett genomfört projekt varje år är mycket mer värt än tio misslyckade vart femte år. Allt rullar inte igång på en gång men det rullar snabbare och snabbare när vi får upp farten. Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för att arbeta under lång tid. Det är ett bra läge nu. Energin finns.

 

 

info@funkoform.se