← Tillbaka till startsidan delsbo.org

Vår vision är en folkökning med 1000
personer till 2030 i Dellenbygden

Beskrivning av förslag

En väg som förbinder Stationsgatan och Riksväg 84 för att avlasta Stationsgatan från trafik och tung trafik samt skapa enklare infart till Senseair och idrottsplatsen.

Status

Vägen finns med i Hudiksvalls kommuns översiktsplan. Delsbo Byaråd har framfört till Hudiksvalls kommun och till Trafikverket att vi vill att vägen byggs så snart som möjligt.

Viktiga aktörers ställningstagande

 

Delsbo Byaråd

De vill se att vägen mellan riksväg 84 och Stationsgatan byggs så snabbt som möjligt. Vi har framfört vår önskan till Hudiksvalls kommun och Trafikverket.

 

Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls kommun anser att det är Trafikverkets ansvar då både riksväg 84 och Stationsgatan är Trafikverkets vägar. De agerar inte i frågan

 

Trafikverket

Trafikverket avvaktar och vi upplever att de skjuter frågan framför sig.

 

Dellenbanans Vänner

Föreningen förvaltar järnvägen. De vill att vägen byggs så snabbt som möjligt.

 

Senseair

Företaget har lämnat in en skrivelse till kommunen med en önskan om att vägen byggs så snabbt som möjligt.