← Tillbaka till startsidan delsbo.org

Vår vision är en folkökning med 1000
personer till 2030 i Dellenbygden

Syfte med att visualisera förslag

Med en bild pratar vi om hur vi ska genomföra förslagen istället för att prata runt varandra och prata om vad vi ska göra. Med en bild kan vi säga om vi tycker det är bra eller dåligt och se om vi behöver tänka om. Vi vill också visa att vi har stora möjligheter att göra en genomfart som gör människor glada och nyfikna på Delsbo.