← Tillbaka till startsidan delsbo.org

Vår vision är en folkökning med 1000
personer till 2030 i Dellenbygden

Med färg ger vi tillbaka husen dess ursprungliga form

Korsningen R84 - Köpmangatan. Till vänster sitter tre byggnader från olika tidsepoker ihop. Färgen är sliten. Funkoforms förslag är att måla den gamla byggnaden röd och bättra på färgen på den som står närmast vägen. Alla byggnaderna får tillbaka sin ursprungliga form och ögat läser det som tre hus istället för ett. Vi skyltar stort och tydligt så att de som passerar ser vilken verksamhet det är.

Status

Fastigheten ligger idag ute för försäljning. Ägarna är inte kontaktade om förslaget.