← Tillbaka till startsidan delsbo.org

Vår vision är en folkökning med 1000
personer till 2030 i Dellenbygden

Delsbo Byaråds styrelse:

Ordförande: Mats Svensson, 070-326 32 03, mats.svensson@masenbygg.se

Kassör: Kjell Svensson, 070-340 63 64, svensson.16293@telia.com

Sekreterare: Anders Wingh, 070-251 19 30, anders.wingh@gmail.com

Valberedning: Jennie Albinsson, 070-621 92 69, albinnsson@gmail.com

Styrelsemedlem: Pernilla Eriksson, 070-539 66 79, sunnansjo1@hotmail.com

Styrelsemedlem: Magnus Gustavsson, 070-317 34 35, magnus.gustavsson@meraskog.com

Adress:

Delsbo Byaråd
c/o Mats Svensson
Myra 101
824 74 Delsbo

Korrespondens från Banken och fakturor går till kassören:

Delsbo Byaråd
c/o Kjell Svensson
Edevägen 22C
824 70 Delsbo

Organisationsnummer:

802493-5366

Hälsinglands sparbank:

Bankkonto: 8129-9, 043 751 046-4
Bankgironummer: 672-2003
Swishnummer: 123 629 7543