← Tillbaka till startsidan delsbo.org

Vår vision är en folkökning med 1000
personer till 2030 i Dellenbygden

Lyft våra stjärnor - ge Delsbo ansikten

Jörgen Brink är sprungen ur Delsbos skidtradition. Vi vill att Jörgen ska förknippas med Delsbo och vi vill lyfta honom som en förebild för våra ungdomar och framtida Vasaloppssegrare.

Väggmålningar gör många städer levande.

Status

Inget har gjorts för att förverkliga förslaget.