← Tillbaka till startsidan delsbo.org

Vår vision är en folkökning med 1000
personer till 2030 i Dellenbygden

Gröna häckar

 

Det här är vad du ser när du använt gångrampen och kommer upp på Dellenbanans banvall. Det är ett bra första möte med Delsbo för turister och besökare som parkerat vid vägen och går upp mot Delsbo station och Tingshuset. Det som är tillagt från idag är spjälstaketet vid kafét och de gröna häckarna/väggarna framför plåtförrådet till höger. Ett roligt och snyggt sätt att göra Delsbo lummigt.

Status

Staketspjälorna finns klara och färdigmålade men inte uppsatta. Ett första försök att plantera humle längs förrådets kortsida har gjorts.