← Tillbaka till startsidan delsbo.org

Vår vision är en folkökning med 1000
personer till 2030 i Dellenbygden

Gång- och tillgänglighetsramp, ett Delsbo för alla

Vi pratade med Martinsons i Bygdsiljum som är ledande i utvecklingen av träbroar i Norden (www.martinsons.se). Dom säger att vårt koncept för en gång- och handikappramp i limträ och betong upp till Dellenbanan och Delsbo station är genomförbart och prismässigt konkurrenskraftigt, även om vissa modifikationer måste göras när det realiseras. Prislappen utan betongarbeten och räcken landar på ca 300-350.000 exkl. moms. Förslaget är anpassat till nivåskillnader i marken och uppfyller lagkrav på lutning och viloplan för handikappramper.

Status

Förslaget kan komma att aktualiseras om byggandet av rastplatsen mellan R84 och Dellenbanan kommer igång.