← Tillbaka till startsidan delsbo.org

Vår vision är en folkökning med 1000
personer till 2030 i Dellenbygden

Fågelholkar - väck uppmärksamhet och signalera blandning

Konceptet med fågelholkar i olika färger är ett sätt att med färg och form bärrätta om en av Delsbos stora styrkor - en stor blandning av människor. De väcker nyfikenhet och och gör den som passerar uppmärksam på vad som kommer sedan. De hör ihop med informationsskyltarna i infarterna.

Ede skolas sjätteklassare hjälpte till i färgtestet och målade sedan holkarna.

Status

Förslaget är genomfört.