← Tillbaka till startsidan delsbo.org

Vår vision är en folkökning med 1000
personer till 2030 i Dellenbygden

Cykeltunnel

En tunnel är ett möjligt sätt att separera cyklister och fotgängare från biltrafiken. Det finns utrymme. Om vi tar tillfället att arbeta med belysning på ett roligt sätt så höjer vi människors intryck av Delsbo. Varje sak vi gör är ett tillfälle att lyfta intrycket av orten.

Status

Inget har gjorts för att förverkliga förslaget