← Tillbaka till startsidan delsbo.org

Vår vision är en folkökning med 1000
personer till 2030 i Dellenbygden

Enkelt att hitta återvinningen - nöjda besökare i Delsbo

Återvinningsstationen vid före detta Skogsfrakt är svår att hitta och skyltningen är svår att se. När det är tydligt och bra skyltat och människor lätt hittar dit de ska tycker de att Delsbo är ett bra ställe. När de inte hittar och måste leta och kanske går fel tycker de att Delsbo är ett dåligt ställe. Att vi inte bryr oss om att göra det enkelt för människor att hitta drar ner hela intrycket av orten.

Förslaget är att flytta  återvinningsstationen och lägga den mellan riksväg 84 och Dellenbanan. Det blir finare om bygger en avskiljare som döljer större delen av containrarna. Det är bra att ta tillfället att göra det på ett sätt som ingen annan gjort det. På samma sätt som fågelholkarna höjer det människors intryck av och förväntan på Delsbo.

Kostnad och konstruktion

Strängbetong i Råsjö lämnade 2015 prisuppgift på 34 500 ex moms för fundamentet levererat till Delsbo. Det gjuts i ett stycke med frigolitstavar som sedan trycks ut så att det blir hål. Vi sätter återvunna flaskor i hålen. På dagtid ligger solen på söderifrån och det kommer att lysa av flaskorna ut mot vägen. Kvälls- och nattetid kommer ljuset från lyktstolparna göra att det lyser av flaskorna genom muren.

Status i genomförandet

Inget har gjorts för att genomföra projektet