← Tillbaka till startsidan delsbo.org

Vår vision är en folkökning med 1000
personer till 2030 i Dellenbygden

Anslagstavlor

Stora tydliga anslagstavlor gör det enklare för besökare och lokalboende att hitta det som händer och det gör det enklare för de som arrangerar att sätta upp och sprida informationen. Det är idag inte lätt att hitta en plats att sätta affischer med mera på. Att tillhandahålla anslagstavlor ser vi som ett bra sätt att stötta föreningar och andra som arrangera på. Vi ser att det behövs anslagstavlor på flera platser. I förslaget har vi satt träpanel på hela ytan runt bankomaten. Där passerar många människor. Det är också ett fint sätt att dela upp fasaden på byggnaden. Träpanelen gör det lätt att fästa affischer med en häftpistol. Kanske kan Byarådet eller Byarådet tillsammans med andra stå för att städa anslagstavlorna några gånger per år.

Status

Fastighetsägaren och banken är inte tillfrågade.