← Tillbaka till startsidan delsbo.org

Vår vision är en folkökning med 1000
personer till 2030 i Dellenbygden

 • Med en bild pratar vi om hur vi ska genomföra förslagen istället för att prata runt varandra och prata om vad vi ska göra. Med en bild kan vi säga om vi tycker det är bra eller dåligt och se om vi behöver tänka om. Med bilder sparar vi tid i genomförandet och vi blir fler som bidrar mot ett gemensamt mål. Vi vill visa att vi har stora möjligheter att göra en genomfart som gör människor glada och nyfikna på Delsbo.
  Läs mer
 • Väg R84 - Stationsgatan
  Väg R84 - Stationsgatan
 • Väg R84 - Stationsgatan
  Väg R84 - Stationsgatan
  Description Content
  Läs mer
 • Skyltning sockengränser
  Skyltning sockengränser
 • Skyltning sockengränser
  Skyltning sockengränser
  Description Content
  Läs mer
 • Blommor
  Blommor
 • Blommor
  Blommor
  Description Content
  Läs mer
 • Skyltning matbutiker
  Skyltning matbutiker
 • Skyltning matbutiker
  Skyltning matbutiker
  Description Content
  Läs mer
 • Anslagstavlor
  Anslagstavlor
 • Anslagstavlor
  Anslagstavlor
  Description Content
  Läs mer
 • webbsida för Delsbo
  webbsida för Delsbo
 • webbsida för Delsbo
  webbsida för Delsbo
  Description Content
  Läs mer
 • Med en bild pratar vi om hur vi ska genomföra förslag istället för att prata runt varandra och prata om vad vi ska göra. Med en bild kan vi säga om vi tycker det är bra eller dåligt och se om vi behöver tänka om. Med bilder sparar vi tid i genomförandet och vi blir fler som bidrar mot ett gemensamt mål. Vi vill visa att vi har stora möjligheter att göra en genomfart som gör människor glada och nyfikna på Delsbo.
  Läs mer
 • Skyltar
  Skyltar
 • Skyltar
  Skyltar
  Description Content
  Läs mer
 • Fågelholkar
  Fågelholkar
 • Fågelholkar
  Fågelholkar
  Läs mer
 • Målarfärg
  Målarfärg
 • Målarfärg
  Målarfärg
  Description Content
  Läs mer
 • Gångbro
  Gångbro
 • Gångbro
  Gångbro
  Description Content
  Läs mer
 • Jörgen Brink
  Jörgen Brink
 • Jörgen Brink
  Jörgen Brink
  Description Content
  Läs mer
 • Bilverkstad
  Bilverkstad
 • Bilverkstad
  Bilverkstad
  Description Content
  Läs mer
 • Cykeltunnel
  Cykeltunnel
 • Cykeltunnel
  Cykeltunnel
  Description Content
  Läs mer
 • Staket
  Staket
 • Staket
  Staket
  Description Content
  Läs mer
 • Röjning och får
  Röjning och får
 • Röjning och får
  Röjning och får
  Läs mer
 • Title Text
  Title Text
 • Title Text
  Title Text
  Description Content
  Läs mer
 • Title Text
  Title Text
 • Title Text
  Title Text
  Description Content
  Läs mer
 • Title Text
  Title Text
 • Title Text
  Title Text
  Description Content
  Läs mer
 • Title Text
  Title Text
 • Title Text
  Title Text
  Description Content
  Läs mer
 • Title Text
  Title Text
 • Title Text
  Title Text
  Description Content
  Läs mer
 • Title Text
  Title Text
 • Title Text
  Title Text
  Description Content
  Läs mer
 • Title Text
  Title Text
 • Title Text
  Title Text
  Description Content
  Läs mer
 • Title Text
  Title Text
 • Title Text
  Title Text
  Description Content
  Läs mer

1998 - 2018
Delsbo, en bygd i utveckling  →

Historien är viktig för att arbeta bra och effektivt framåt.

 

Utvecklingsgrupper i Dellenbygden

Bobygda Byalag

Dellenbygdens Framtid

Delsbo Byaråd

Friggesunds Byalag

Norrbo Byaråd
◦ Svågadalens intresseförening

 

 

Delsbo byaråd - det här gör vi:

 

 • Jobbar med ”Vision Delsbo 2030” Sveriges roligaste bygd all leva och verka i. Vårt mål är 1000 invånare fler i Dellenbygden.
 • Engagerar oss i samhällsfrågor i Delsbo och Dellenbygden. Till exempel trafiksituationen vid skolan skolan, Brickagruvan och kommunalt servicecenter med mera.
 • Arbetar för att lyfta genomfarten utseende- och servicemässigt så att kaféer, restauranger och affärer får fler och återkommande besökare.
 • Rastplats och El-laddstolpar centralt i Delsbo längs väg 84.
 • Sätter ut flaggor och blomlådor i centrala Delsbo varje sommar.
 • Hänger upp belysningsslingor i flaggstängerna inför Julskyltningen.
 • Arrangerar Delsbostintans dag  med uppträdanden och crusing i augusti (lördag V32).
 • Sponsrar med marschaller till julskyltningen 2:a advent.
 • Vi har röjt vissa områden och arbetar för att fler områden röjs och öppnas upp.
 • Arbetar tillsammans med kommunen för att skapa byggbara tomter.
 • Vi har satt upp stängsel så det är får som sköter slyröjningen vid Delsbo camping.
 • Björkparken skate- och cykelpark.
 • Tillsammans med föräldraföreningen har vi hjälpt till med att anlägga hinderbana på Ede Skola.

Det spiller över

Vi i Delsbo Byaråd fokuserar på Delsbo när vi gör saker. Men vi vill samarbeta med alla byaråd i Dellenbygden. Och blir det folkökning i Delsbo så blir det folkökning i hela Dellenbygden.